Urinoterapie – pokračování

Vše, čemu se skutečně naučíme,
je hromadou předsudků,
kterými jsme jako kaší krmeni do svých 18 let.

Albert Einstein

Tímto citátem jsem článek o LÉČBĚ MOČÍ nezačala vůbec náhodně, neboť určitě všichni z nás si z dětství pamatují hluboce zažité předsudky (ať už okolím vyřčené nebo z něj vycítěné) spojené s touto životadárnou tekutinou. Tyto předsudky jsme převzali jaksi automaticky a přetrvávají s námi až do dospělosti, aniž bychom se nad nimi hlouběji zamysleli. Je to velká škoda! A proto bych vám ráda přiblížila, co všechno v sobě urina (česky moč) nese a jak svými účinky může blahodárně působit nejen na vaše zdraví a psychiku, ale celkově zkvalitnit váš život a poněkud změnit pohled na sebe sama a vše kolem vás.

Continue reading “Urinoterapie – pokračování”